Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti Molekulinės ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Molekulinės ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant Sarcocystis rūšių nustatymo tarpinių bei galutinių šeimininkų audiniuose bei aplinkos mėginiuose tyrimus, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, pristatant tyrimų rezultatus, profesinių įgūdžių tobulinimas, kontaktuojant su užsienio specialistais: molekuliniais biologais, parazitologais, genetikais.

Darbo pobūdis: parazitinių pirmuonių morfometriniai tyrimai, naudojant šviesinės bei elektroninės mikroskopijos metodus, parazitinių pirmuonių paieška, naudojant audinių virškinimo bei šeimininko audinių preparavimo metodus, DNR išskyrimas iš galutinių šeimininkų žarnynuose bei tarpinių šeimininkų audiniuose aptinkamų Sarcocystis genties atstovų sarkocistų bei sporocistų / oocistų, PGR paruošimas bei vykdymas, molekulinių duomenų analizė, naudojant modernias specializuotas programas, mokslo straipsnių rengimas bei publikavimas, dalyvavimas mokslinėse konferencijose, mokslinių tyrimų rezultatų populiarinimas, pagalba bakalaurams bei magistrams, rengiantiems kursinius bei baigiamuosius darbus.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 11,98.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 2 mokslo straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-03-23.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-04-24.

×