Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo (-os) pareigoms užimti Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai:

Patirtis vykdant tarpdisciplininius hidrogeologinių, hidrologinių, geologinių procesų ir reiškinių tyrimus. Gebėjimas inicijuoti tarptautinių projektų paraiškas ir koordinuoti projektų įgyvendinimą. Gebėjimas savarankiškai interpretuoti gautus mokslinių tyrimų rezultatus ir juos apibendrinti publikacijose. Turėti patirties doktorantūros studijų procese.

Darbo pobūdis:

Hidrogeologinių ir hidrologinių procesų bei reiškinių (požeminio vandens proveržių bei poplūdžių, karstinių bei sufozinių deformacijų, likvacijos, toksinių medžiagų akumuliacijos bei sklaidos ir kt.) tyrimas sąsajoje su klimato kitimu ir antropogeniniu poveikiu, šių reiškinių poveikio ekosistemai ir saugiai gyvenamajai aplinkai prognozavimas, siūlymai prevencijai, gamtinio paveldo ir paleogeografinių reiškinių tyrimas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 1,13 iki 1,80.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti tyrėjas, esantis ne žemesnės pakopos kaip pripažintas tyrėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir turintis kompetencijas, reglamentuotas Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2023-12-18 posėdžio nutarimu Nr. GTC-MT-3/31 patvirtinto Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 10 punkte.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodoma, į kokias pareigas jis pretenduoja;
  2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas;
  5. Konkurso dalyvio anketa;
  6. mokslinių ir mokslo sklaidos publikacijų sąrašą;
  7. Veiklos planą penkerių metų laikotarpiui.

Komisijai reikalaujant, papildomai gali būti pateikti ir kiti mokslinę veiklą įrodantys dokumentai.

 

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2024-07-09.

Dokumentų pateikimo terminas: 2024-08-09.

×