Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo (-os) pareigoms užimti Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato).

Pretendentų privalumai:

Patirtis apdorojant, analizuojant, interpretuojant ir apibendrinant pelkinių ekosistemų ekohidrologinius parametrus, dešifruojant aerofotonuotraukas ir kosminius vaizdus; patirtis ir kvalifikacija, nustatant aukštapelkių medinės augalijos erdvinę struktūrą bei analizuojant jos sąsajas su klimatiniais ir hidrologiniais rodikliais. Darbas su ArcGIS, ERDAS Imagine, Oceanview spektroskopine programine įranga. Pelkinių ekosistemų raidos krypčių prognozavimas bei rekomendacijos pažeistų pelkių apsaugai ir renatūralizacijai. Stažuotės užsienio institucijose, pranešimai tarptautinėse konferencijose bei tarptautinės publikacijos pelkinių tyrimų tematika. Geros anglų kalbos žinios.

Darbo pobūdis:

Pelkinių ekosistemų būklės ir tvarumo tyrimai bei jų sąsajų su klimato kaita nustatymas; in situ ir distancinių tyrimų metodų panaudojimas pelkinių ekosistemų tyrimuose; augalijos klasifikavimas; pelkių ir augalijos būklę charakterizuojančių indeksų nustatymas. Lauko darbai su LAI-2000 (augalų skliauto analizatoriumi), Trime-FM (dirvožemio drėgmės matuokliu), LP-80 (radiacijos/augalų skliauto matuokliu), SR4 spektrometru; ekohidrologinių parametrų analizė.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 1,13 iki 1,80.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti tyrėjas, esantis ne žemesnės pakopos kaip pripažintas tyrėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir turintis kompetencijas, reglamentuotas Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2023-12-18 posėdžio nutarimu Nr. GTC-MT-3/31 patvirtinto Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 10 punkte.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodoma, į kokias pareigas jis pretenduoja;
  2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas;
  5. Konkurso dalyvio anketa;
  6. mokslinių ir mokslo sklaidos publikacijų sąrašą;
  7. Veiklos plano forma penkerių metų laikotarpiui;
  8. Komisijai reikalaujant, papildomai gali būti pateikti ir kiti mokslinę veiklą įrodantys dokumentai.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2024-05-29.

Dokumentų pateikimo terminas: 2024-06-29.

×