Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo (-os) pareigoms užimti Žinduolių ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žinduolių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai:

Patirtis vykdant žinduolių ekologijos tyrimus, konfliktinių situacijų su žmonėmis vertinimą, duomenų analizę GIS metodais, daugiakriterinių sprendimo priėmimo būdų praktinis žinojimas, patirtis ekologinių duomenų daugiamatės analizės taikyme. Erdvinių duomenų bazių konstravimo naudojant vieningą modeliavimo kalbą (UML/GML), GIS projektavimo, konfigūravimo ir diegimo, duomenų vizualizavimo ir skaitmeninių žemėlapių konstravimo patirtis.

Darbo pobūdis:

Žinduolių tyrimai, duomenų analizė, žinduolių populiacijų valdymo ir laukinių gyvūnų konfliktų su žmonėmis sprendimo rekomendacijų rengimas, duomenų bazių projektavimas, kūrimas, pildymas, palaikymas ir viešinimas, mokslinių straipsnių rašymas tarptautinio lygio žurnalams, projektų paraiškų rengimas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 1,13 iki 1,80.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti tyrėjas, esantis ne žemesnės pakopos kaip pripažintas tyrėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir turintis kompetencijas, reglamentuotas Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2023-12-18 posėdžio nutarimu Nr. GTC-MT-3/31 patvirtinto Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 10 punkte.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodoma, į kokias pareigas jis pretenduoja;
  2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas;
  5. Konkurso dalyvio anketą;
  6. mokslinių ir mokslo sklaidos publikacijų sąrašą;
  7. Veiklos plano formą penkerių metų laikotarpiui.

Komisijai reikalaujant, papildomai gali būti pateikti ir kiti mokslinę veiklą įrodantys dokumentai.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2024-06-28.

Dokumentų pateikimo terminas: 2024-07-29.

×