Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Kvartero tyrimų laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai:  1) patirtis vykdant dendroklimatochronologinius tyrimus, glaudžiai derinant su hidrologiniais tyrimų metodais; 2) TSAPWin, ARSTAN, COFECHA programų žinios.

Darbo pobūdis:

Naudojant kompleksą hidrologinių ir dendrochronologinių tyrimų metodų atlikti klimato ir vandens režimo kaitos analizę, įvertinant hidrologinių sąlygų kaitos įtaką medžių augimui. Konkursą laimėjęs mokslininkas sudarys medžių rievių serijas, pagal kurias analizuojami gruntinio vandens lygio svyravimai, nustatomi kokybiniai aplinkos pokyčiai; pagal dendrochronologinius rodiklius vertins hidrometeorologinių sąlygų rekonstrukcijos galimybes, rengs istorines, klimatines ir aplinkos kaitos interpretacijas; dirbs nacionaliniuose bei tarptautiniuose mokslo projektuose; tyrimų rezultatus publikuos tarptautiniuose mokslo leidiniuose, pristatinės tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose, populiarins mokslą.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 15,75.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip du žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-01-20.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-02-22.

×