Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Žuvų ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Žuvų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlavandenių ir jūrinių žuvų populiacijų ir bendrijų tyrimus, žuvų mitybinės ekologijos bei morfologijos tyrimus, žuvų išteklių vertinimą ir išteklių grupių išskyrimą, patirtis taikant DNR metabarkodinimą, patirtis žuvų išteklių ir žuvų atsako modeliavime, vertinant mėgėjiškos ir verslinės žvejybos intensyvumą bei poveikį, taip pat istorinių duomenų standartizavime, gebėjimas analizuoti gautų tyrimų rezultatus ir susijusią mokslinę literatūrą, rengti ir skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas, pristatyti tyrimų rezultatus tarptautiniu lygiu.

Darbo pobūdis: saugomų, praeivių, ekonomiškai svarbių ir kitų žuvų rūšių paplitimo ir populiacijų būklės tyrimai, žuvų išteklių vertinimas ir modeliavimas, išteklių ir populiacijų būklės kaitos analizė gėlavandenėse ir jūrinėse ekosistemose, mitybinių tinklų tyrimai, tyrimų rezultatų publikavimas tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, pristatymas tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose. Kandidatas privalo laisvai kalbėti anglų kalba savo tyrimų srities tematika.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 15,75.

 Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip du žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-03-16.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-04-17.

×