Kita įranga


SPALVOTAS DIDELIO FORMATO (IKI A0) RAŠALINIS SPAUSDINTUVAS (BRAIŽYTUVAS)

Didelio formato (iki A0) dokumentams spalvotai spausdinti.

DIDELIO FORMATO (IKI 914,4 MM PLOČIO) SPALVOTAS SKENERIS

Didelio formato dokumentams (iki 914,4 mm pločio) spalvotai skenuoti.

BEPILOČIAI ORLAIVIAI:

A) BEPILOTIS ORLAIVIS DJI MAVIC 2 ZOOM
B) FIKSUOTO SPARNO BEPILOTIS ORLAIVIS UAV BIRDIE + PARROT SEQUOIA

A) Distanciniams vietovės tyrimams: objektams fotografuoti, stebėti, vietovės ir (arba) objektų 3D, 2D modeliams kurti, ortofotografiniams žemėlapiams sudaryti.
B) Distanciniams vietovės tyrimams: didelių teritorijų (iki 200 ha) ortofotografiniams žemėlapiams sudaryti; augalijai tirti, naudojant multispektrines nuotraukas, pvz., normalizuotam augmenijos skirtumo indeksui (Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) teritorijoje apskaičiuoti.

TELEMETRINIŲ TYRIMŲ ĮRANGA

Žuvų migracijoms stebėti.

ELEKTROŽŪKLĖS ĮRANGA

Žuvų mėginiams surinkti, gausumui ir rūšinei sudėčiai įvertinti.

TINKLAI

Žuvų mėginiams surinkti, gausumui ir rūšinei sudėčiai įvertinti.

ĮVAIRAUS TIPO GAUDYKLĖS

Žuvų mėginiams surinkti, gausumui ir rūšinei sudėčiai įvertinti, žuvų migracijoms vertinti.

IKRŲ INKUBAVIMO SISTEMA SU ŠEŠIOMIS 8 L TALPOS WEISS TIPO KOLBOMIS

Žuvų ikrams inkubuoti ir toliau auginti. Sistema tinkama ir šaltavandenėms žuvų rūšims.

ŠALTO IR VIDUTINĖS TEMPERATŪROS VANDENS RECIRKULIACINĖ AKVAKULTŪROS SISTEMA (RAS)

Šaltavandenių žuvų rūšims auginti, panaudojant jas moksliniams tyrimams.

×