Analitinės


BENDRO BALTYMŲ IR AZOTO KIEKIO PUPOSE, ŽIRNIUOSE, MIEŽIUOSE, KVIEČIUOSE IR AVIŽOSE NUSTATYMAS (KJELDALIO METODU)

VITAMINŲ C, B1, B3, B6, B12, D, KURKUMINO, AMINO RŪGŠČIŲ, CUKRŲ, ANTOCIANINŲ, ANTIOKSIDANTINIO AKTYVUMO DPPH, POLIFENOLIŲ, PIGMENTŲ, PROLINO, KRAKMOLO KIEKYBINĖ ANALIZĖ VAISIUOSE IR DARŽOVĖSE

AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIŲ EFEKTYVUMO ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ (GRŪDINIŲ, PUPINIŲ, UOGINIŲ, DARŽOVIŲ) AUGIMUI, VYSTYMUISI IR DERLIUI TESTAVIMAS

VANDENS TELKINIO EKOLOGINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS PAGAL FIZIKINIUS IR CHEMINIUS BEI FITOPLANKTONO RODIKLIUS

MĖGINIŲ PARUOŠIMAS PALEOBOTANINĖMS ANALIZĖMS IR PALEOBOTANINIAI (SPORŲ, ŽIEDADULKIŲ, AUGALŲ MAKROLIEKANŲ, TITNAGDUMBLIŲ) TYRIMAI

MELSVABAKTERIŲ IR (ARBA) POTENCIALIAI TOKSINIŲ MELSVABAKTERIŲ RŪŠIŲ VERTINIMAS

SPEKTROMETRINIS CHLOROFILO A KIEKIO NUSTATYMAS

ANGLIES FORMŲ, BENDROJO AZOTO IR (ARBA) FOSFORO JUNGINIŲ NUSTATYMAS

BENDROJO VANDENS KIETUMO IR ŠARMINGUMO NUSTATYMAS

VANDENS FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMAS ATVYKSTANT Į VIETĄ

AUGALŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ (GRYBŲ, BAKTERIJŲ, VIRUSŲ) NUSTATYMAS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ PARINKIMAS

MEDŽIŲ (MEDIENOS) PUVINIŲ SUKĖLĖJŲ NUSTATYMAS IR APSAUGOS PRIEMONIŲ PARINKIMAS

MIKROSKOPAVIMO PASLAUGOS

MIKROORGANIZMŲ BIOLOGINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAI

AUGALŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ ATSPARUMO CHEMINIAMS IR BIOLOGINIAMS PREPARATAMS TYRIMAI

BIOKONTROLEI TINKAMŲ MIKROORGANIZMŲ PAIEŠKA IR (ARBA) PARINKIMAS

MIKROORGANIZMŲ KIEKYBINIS IR (ARBA) KOKYBINIS NUSTATYMAS

RIZOSFEROS MIKROORGANIZMŲ TYRIMAI

GAMTINĖS IR DIRBTINĖS KILMĖS GAMA SPINDUOLIŲ RADIONUKLIDŲ SAVITOJO AKTYVUMO APLINKOJE NUSTATYMAS

GAMTINĖS IR DIRBTINĖS KILMĖS BETA SPINDUOLIŲ RADIONUKLIDŲ (H-3, C-14 IR SR-90) SAVITOJO AKTYVUMO APLINKOJE NUSTATYMAS

ORGANINĖS IR KARBONATINĖS ANGLIES TURINČIŲ MEDŽIAGŲ (GAMTINIŲ IR DIRBTINIŲ) AMŽIAUS NUSTATYMAS RADIOANGLIES (C-14) METODU (LSC)

ORGANINĖS IR KARBONATINĖS ANGLIES TURINČIŲ MEDŽIAGŲ (GAMTINIŲ IR DIRBTINIŲ) ANGLIES IZOTOPŲ SANTYKIO (Δ13C) NUSTATYMAS LAZERIO ABSORBCIJOS METODU

PB-210 SAVITOJO AKTYVUMO NUSTATYMAS

ITIN ŽEMO TRIČIO (H-3) SAVITOJO AKTYVUMO NUSTATYMAS

BENDRAS AEROBINIŲ IR (AR) ANAEROBINIŲ MIKROORGANIZMŲ (MIKROSKOPINIŲ GRYBŲ, BAKTERIJŲ) SKAIČIAUS NUSTATYMAS DIRVOŽEMYJE, VANDENYJE, ORE, DARBO IR GYVENAMOJOJE APLINKOJE, PRAMONĖS ĮMONIŲ ŽALIAVOJE IR PAGAMINTOJE PRODUKCIJOJE

ĮVAIRIŲ GRUPIŲ MIKROORGANIZMŲ IŠSKYRIMAS: CELIULIOZĘ IR KITUS SUBSTRATUS SKAIDANTYS, RŪGŠTIS PRODUKUOJANTYS MIKROORGANIZMAI; AMONIFIKUOJANČIOS, MINERALINĮ AZOTĄ ASIMILIUOJANČIOS, ORGANOTROFINĖS, SULFATUS REDUKUOJANČIOS BAKTERIJOS, AKTINOBAKTERIJOS

MIKROSKOPINIŲ GRYBŲ IDENTIFIKAVIMAS FENOTIPINIAIS IR MOLEKULINIAIS METODAIS

KOKYBINIS MIKROORGANIZMŲ FERMENTINIO AKTYVUMO (CELIULIAZINIO, PROTEAZINIO, AMILAZINIO, LIPAZINIO, PEKTINAZINIO, FENOLOKSIDAZINIO) NUSTATYMAS

KIEKYBINIS MIKROORGANIZMŲ CELIULIAZINIO (ENDOGLIUKANAZINIO, Β-GLIUKOZIDAZINIO, CELIULOBIOHIDROLAZINIO) IR (AR) FENOLOKSIDAZINIO (LAKAZINIO, PEROKSIDAZINIO, TIROZINAZINIO) FERMENTINIO AKTYVUMO NUSTATYMAS

LIGNINO IR (AR) CELIULIOZĖS IR (AR) HEMICELIULIOZĖS KIEKIO NUSTATYMAS AUGALŲ ATLIEKOSE

MIKROORGANIZMŲ JAUTRUMO BIOCIDINEI MEDŽIAGAI NUSTATYMAS DIFUZIJOS Į AGARĄ IR (AR) MINIMALIOS INHIBUOJANČIOS KONCENTRACIJOS METODAIS

MEDIENOS ANTISEPTINĖS MEDŽIAGOS EFEKTYVUMO, APSAUGANT NUO PUVIMO IR (AR) MINKŠTOJO PUVINIO, NUSTATYMAS

ĮVAIRIOS SUDĖTIES NATŪRALIŲ IR SINTETINIŲ MEDŽIAGŲ ATSPARUMO MIKROBIOLOGINIAMS PAŽEIDIMAMS NUSTATYMAS

NAFTĄ OKSIDUOJANČIŲ MIKROORGANIZMŲ ATRANKA IR NAFTOS PRODUKTŲ UTILIZACIJOS PROCESŲ TYRIMAS GRUNTO SĄLYGOMIS

ĮVAIRIUS SUBSTRATUS SKAIDANČIŲ MIKROORGANIZMŲ AKTYVIŲ PADERMIŲ ATRANKA

MIKROORGANIZMŲ PALAIKYMAS ULTRAŽEMOJE TEMPERATŪROJE, SKYSTAME AZOTE, DŽIOVINANT ŠALTYJE (LIOFILIZUOJANT)

GYVENAMOSIOS IR DARBO APLINKOS UŽTERŠTUMO MIKROORGANIZMAIS ĮVERTINIMAS

VIDUTINĖS RAIŠKOS PALYDOVINIŲ NUOTRAUKŲ SPEKTRINĖ ANALIZĖ IR DEŠIFRAVIMAS, ŽEMĖS DANGOS KARTOGRAFAVIMAS IR KRAŠTOVAIZDŽIO STRUKTŪROS ANALIZĖ BEI ILGALAIKIŲ ŽEMĖS DANGOS POKYČIŲ TYRIMAI, TEMATINIŲ ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMAS. EKOSISTEMOS ELEMENTŲ ERDVINĖS STRUKTŪROS, DINAMIKOS IR FUNKCINIŲ RYŠIŲ TYRIMAI, NAUDOJANT GIS METODUS

MIKROSATELITINIŲ DNR FRAGMENTŲ TYRIMAI, NAUDOJANT PAGAUSINTUS DNR FRAGMENTUS, IR DNR NUKLEORŪGŠČIŲ SEKŲ NUSTATYMAS (SEKOSKAITOS VYKDYMAS)

KARJERŲ ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS PETROGRAFINIAI TYRIMAI, SUPAPRASTINTA PETROGRAFINĖ ANALIZĖ PAGAL LST EN 932-3 IR KITUS STANDARTUS

GRUNTŲ GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS SIETŲ IR LAZERINIU METODAIS

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ ANALIZĖ

OLFAKTORIŠKAI AKTYVIŲ JUNGINIŲ VABZDŽIAMS NUSTATYMAS IR BIOLOGINIS JŲ ĮVERTINIMAS: ATRAKTANTŲ, REPELENTŲ, DETERGENTŲ NUSTATYMAS

MIKROSKOPINIAI TYRIMAI POLIARIZACINIU MIKROSKOPU NICON ECLIPSE 50I POL, STEREOSKOPINIU MIKROSKOPU NIKON SMZ1500 IR SKENUOJANČIU ELEKTRONINIU MIKROSKOPU (SEM) QUANTA 250 SU EDS ANALIZATORIUMI

PALEOMAGNETINIAI TYRIMAI KONTINENTŲ DREIFUI, UOLIENŲ AMŽIUI (STRATIGRAFIJAI) NUSTATYTI, EVOLIUCIJAI

KIEKYBINĖS IR KOKYBINĖS ANGLIAVANDENILIŲ IR DAUGIACIKLIŲ AROMATINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ SUDĖTIES BEI KITŲ LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ NUSTATYMAS

MAKRO- IR MIKROELEMENTINĖS ABIOTINĖS APLINKOS SUDĖTIES NUSTATYMAS

VANDENS SROVIŲ IR DEBITŲ MATAVIMAS NATŪRALIOSE IR DIRBTINĖSE VAGOSE

VANDENS LYGIO, TEMPERATŪROS IR ATMOSFEROS SLĖGIO AUTOMATINIS MATAVIMAS

BIOGENINIŲ IR ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIO VANDENYJE NUSTATYMAS

DEGUONIES KIEKIO, PH IR ELEKTROS LAIDŽIO VANDENYJE NUSTATYMAS

PAVIRŠINIŲ VANDENŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

DEZINFEKCINIŲ, BIOCIDINIŲ, FUNGICIDINIŲ, BAKTERICIDINIŲ MEDŽIAGŲ VEIKIMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS

VANDENS MIKROBIOLOGINIO UŽTERŠTUMO VERTINIMAS

MAISTO ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ MIKROBIOLOGINIO UŽTERŠTUMO VERTINIMAS

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKOS MIKROORGANIZMŲ IŠGYVENAMUMUI ĮVERTINIMAS

NANODALELIŲ PRIEŠBAKTERINIO IR PRIEŠGRYBINIO VEIKIMO VERTINIMAS

MEDŽIAGŲ ARBA VEIKSNIŲ PRIEŠVIRUSINIO POVEIKIO VERTINIMAS

MIKROBIOTOS METAGENOMINĖ ANALIZĖ

TRANSKRIPTOMINĖ ANALIZĖ

GENOTOKSIŠKUMO IR CITOTOKSIŠKUMO ANALIZĖ

DNR PAŽAIDŲ IR GYVYBINGUMO ANALIZĖ: VIENOS LĄSTELĖS GELIO ELEKTROFOREZĖ (KOMETŲ ANALIZĖ)

HEMATOLOGINĖ ANALIZĖ (LEUKOGRAMA IR KT.)

FERMENTO KATALAZĖS AKTYVUMO TYRIMAI

METALOTIONEINŲ KIEKIO TYRIMAI

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GENO-, CITO-, TOKSIŠKUMO EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI

GRYBŲ IR KERPIŲ IDENTIFIKAVIMAS

HERBARIUMO PAVYZDŽIŲ IDENTIFIKAVIMAS, INSERAVIMAS IR SAUGOJIMAS

ORGANIZMŲ (AUGALŲ, VABZDŽIŲ, MIKROORGANIZMŲ) KULTŪRŲ AUGINIMAS KONTROLIUOJAMOMIS APLINKOS SĄLYGOMIS

VABZDŽIŲ IDENTIFIKAVIMAS MOLEKULINIAIS METODAIS

KONSULTAVIMAS VAISTINIŲ AUGALŲ AUGINIMO KLAUSIMAIS

ETERINIŲ ALIEJŲ BANDINIŲ IŠSKYRIMAS

ŽINDUOLIŲ RŪŠINĖS SUDĖTIES IR GAUSUMO NUSTATYMAS, JŲ MITYBOS IR PATOGENŲ TYRIMAI

TAKSONŲ IDENTIFIKACIJA PAGAL GYVYBINĖS VEIKLOS PĖDSAKUS (MINAS), SAUSUS VABZDŽIUS, VABZDŽIUS MIRKINIUOSE

ĮVAIRIŲ MORFOLOGINIŲ STRUKTŪRŲ OBJEKTINIŲ MIKROPREPARATŲ GAMYBA, NAUDOJANT EUPAROLĮ KAIP FIKSATORIŲ

MORFOLOGINIŲ STRUKTŪRŲ MIKROPREPARAVIMO METODIKOS MOKYMAS (4 VAL. TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ DARBŲ)

MAŽŲJŲ GAUBTAGALVIŲ (NEPTICULIDAE) MINAVIMO GAUSUMO IR PAPLITIMO ĮVERTINIMAS KURIOJE NORS VIETOVĖJE PAGAL PUBLIKUOTĄ METODIKĄ (DIŠKUS, STONIS, 2012)

VIEŠŲ MOKSLO POPULIARINIMO PASKAITŲ SKAITYMAS VISUOMENEI, MOKSLEIVIAMS AR IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS ŠIOMIS TEMOMIS: ATOGRĄŽŲ BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ, TIRIAMOSIOS EKSPEDICIJOS ATOGRĄŽŲ KRAŠTUOSE, NAUJŲ RŪŠIŲ PAIEŠKOS, TYRIMO METODAI (Entomologijos laboratorija)

REKOMENDACIJŲ PATEIKIMAS KRAUJASIURBIŲ VABZDŽIŲ GAUSUMO REGULIAVIMO KLAUSIMAIS PAGAL VIETOVĖS APRAŠYMUS, NEVYKSTANT Į VIETOVĘ

DIRVOŽEMIO ĖMINIŲ PAĖMIMAS, MIKROARTROPODŲ IŠSKYRIMAS IR IDENTIFIKAVIMAS PAGAL STANDARTINES METODIKAS

NAUJŲ RŪŠIŲ REGISTRAVIMAS OFICIALIAME ZOOLOGIJOS NOMENKLATŪROS REGISTRE „ZOOBANK“

HELMINTŲ APIBŪDINIMAS, PAREMTAS MORFOLOGINIAIS IR KARIOLOGINIAIS DUOMENIMIS BEI DNR SEKŲ ANALIZE

KONSULTACIJOS IR MOKYMAI, SUSIJĘ SU PAUKŠČIŲ KRAUJO PARAZITAIS

REKOMENDACIJOS DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS ATKŪRIMO

REKOMENDACIJOS DĖL EKONOMIŠKAI SVARBIŲ MAKROBESTUBURIŲ POPULIACIJŲ VALDYMO

VANDENS MAKROBESTUBURIŲ IR PLANKTONO APIBŪDINIMAS IR ĮVAIROVĖS ĮVERTINIMAS

VIETINIŲ IR INVAZINIŲ VĖŽIAGYVIŲ VERTINIMAS VANDENS TELKINYJE

BIOŽYMENŲ TYRIMAI MOLIUSKUOSE EKSPERIMENTO IR LAUKO SĄLYGOMIS

BIOŽYMENŲ IR KITŲ PARAMETRŲ TYRIMAI ŽUVYSE EKSPERIMENTO IR LAUKO SĄLYGOMIS

VANDENS ORGANIZMŲ KARIOLOGINIAI TYRIMAI

TELEMETRINIAI ŽUVŲ TYRIMAI

RIEBALŲ KONCENTRACIJOS MĖGINIUOSE NUSTATYMO PASLAUGOS

ŽUVŲ AMŽIAUS IR AUGIMO NUSTATYMAS

ELEKTROŽŪKLĖS PASLAUGOS

MĖGINIŲ IR DUOMENŲ RINKIMAS TINKLAIS

MĖGINIŲ IR DUOMENŲ RINKIMAS ĮVAIRAUS TIPO GAUDYKLĖMIS

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI (Mikroorganizmams išskirti ir kultivuoti reikalingų terpių ir laboratorinių priemonių sterilizacija)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI (Bakterijų išskyrimas, auginimas, mikrobiotos suminės DNR išskyrimas)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI (Kultivuojamų mikroorganizmų auginimas, esant įvairioms temperatūroms: nuo 2 iki 40 °C)

GĖLAVANDENIŲ ŽUVŲ IKRŲ INKUBACIJA IR ŽUVŲ PAAUGINIMAS

DEZINFEKCINIŲ, BIOCIDINIŲ, FUNGICIDINIŲ, BAKTERICIDINIŲ MEDŽIAGŲ VEIKIMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (TRUMPALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (ISO 7346-1:1996; ISO 7346-2:1996; ISO 7346-3:1996)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (TRUMPALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL ISO 6341:2012)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (TRUMPALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL OECD 201, 2011)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO IR GAMTINIŲ VANDENŲ UŽTERŠTUMO LYGIO NUSTATYMAS (ILGALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL ISO 12890:1999; ISO 10229:1994)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO IR GAMTINIŲ VANDENŲ UŽTERŠTUMO LYGIO NUSTATYMAS (ILGALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL ISO 6341:2012)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO IR GAMTINIŲ VANDENŲ UŽTERŠTUMO LYGIO NUSTATYMAS (ILGALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL OECD 201, 2011)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, GAMTINIŲ VANDENŲ, DUGNO NUOSĖDŲ IR DIRVOŽEMIO TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (GREITASIS TYRIMAS) (PAGAL OECD 221, 2006)

DIRBTINAI AUGINAMŲ IR Į VANDENS TELKINIUS IŠLEIDŽIAMŲ ŽUVŲ FIZIOLOGINĖS BŪKLĖS IR JŲ AUGINIMO SĄLYGŲ VERTINIMAS

SUNKIŲJŲ METALŲ AKUMULIACIJOS ORGANIZMUOSE TYRIMAI

DIRBTINĖS IR GAMTINĖS KILMĖS ĮVAIRIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GALIMO POVEIKIO GĖLAVANDENIŲ ŽUVŲ MORFOLOGINIAMS, VYSTYMOSI, KARDIORESPIRATORINIAMS, HEMATOLOGINIAMS PARAMETRAMS, FERMENTŲ AKTYVUMO IR ELGSENOS POKYČIŲ NUSTATYMAS

FLUORESCENCINIŲ MEDŽIAGŲ APTIKIMAS IR REGISTRAVIMAS GĖLAVANDENIŲ ŽUVŲ (DANIO RERIO, ONCORHYNCHUS MYKISS, SALMO TRUTTA, SALMO SALAR IR KT.) KAULINIAME AUDINYJE

LST EN ISO 6341:2013. VANDENS KOKYBĖ. DAPHNIA MAGNA JUDRUMO SLOPINIMO NUSTATYMAS. ŪMINIO TOKSIŠKUMO TYRIMAS (ISO 6341:2012). GĖLO VANDENS ŪMINIO TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT DAFNIJŲ IMOBILIZACIJOS REAKCIJĄ

LST EN ISO 11348-3:2009 VANDENS MĖGINIŲ TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT SUBLIMUOTŲ (ISO 11348-3:2007) VIBRIO FISHERI BAKTERIJŲ ŠVYTĖJIMO SLOPINIMĄ

STANDARTINĖ DARBO PROCEDŪRA GTC-BI-HBL-07-2012. GĖLO VANDENS ŪMINIO TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT PIRMUONIŲ AUGIMO SLOPINIMĄ

STANDARTINĖ DARBO PROCEDŪRA GTC-BI-HBL-06-2012. GĖLO VANDENS ŪMINIO TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT VERPEČIŲ LETALUMO REAKCIJĄ

STANDARTINĖ DARBO PROCEDŪRA GTC-BI-HBL-04-2012. GĖLO VANDENS TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT KREVEČIŲ LETALUMO REAKCIJĄ

LST EN ISO 8692:2012. GĖLAVANDENIŲ VIENALĄSČIŲ ŽALIŲJŲ DUMBLIŲ AUGIMO SLOPINIMO TYRIMAS

STANDARTINĖ DARBO PROCEDŪRA GTC-BI_HBL_02-2012. GĖLO VANDENS TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT MENTURDUMBLIŲ LETALUMO REAKCIJĄ

MĖGINIŲ PARUOŠIMAS TOKSIŠKUMO TYRIMAMS

 

×