Analitinės


BENDRO BALTYMŲ IR AZOTO KIEKIO PUPOSE, ŽIRNIUOSE, MIEŽIUOSE, KVIEČIUOSE IR AVIŽOSE NUSTATYMAS (KJELDALIO METODU)

VITAMINŲ C, B1, B3, B6, B12, D, KURKUMINO, AMINO RŪGŠČIŲ, CUKRŲ, ANTOCIANINŲ, ANTIOKSIDANTINIO AKTYVUMO DPPH, POLIFENOLIŲ, PIGMENTŲ, PROLINO, KRAKMOLO KIEKYBINĖ ANALIZĖ VAISIUOSE IR DARŽOVĖSE

AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIŲ EFEKTYVUMO ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ (GRŪDINIŲ, PUPINIŲ, UOGINIŲ, DARŽOVIŲ) AUGIMUI, VYSTYMUISI IR DERLIUI TESTAVIMAS

VANDENS TELKINIO EKOLOGINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS PAGAL FIZIKINIUS IR CHEMINIUS BEI FITOPLANKTONO RODIKLIUS

MĖGINIŲ PARUOŠIMAS PALEOBOTANINĖMS ANALIZĖMS IR PALEOBOTANINIAI (SPORŲ, ŽIEDADULKIŲ, AUGALŲ MAKROLIEKANŲ, TITNAGDUMBLIŲ) TYRIMAI

MELSVABAKTERIŲ IR (ARBA) POTENCIALIAI TOKSINIŲ MELSVABAKTERIŲ RŪŠIŲ VERTINIMAS

SPEKTROMETRINIS CHLOROFILO A KIEKIO NUSTATYMAS

ANGLIES FORMŲ, BENDROJO AZOTO IR (ARBA) FOSFORO JUNGINIŲ NUSTATYMAS

BENDROJO VANDENS KIETUMO IR ŠARMINGUMO NUSTATYMAS

VANDENS FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMAS ATVYKSTANT Į VIETĄ

AUGALŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ (GRYBŲ, BAKTERIJŲ, VIRUSŲ) NUSTATYMAS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ PARINKIMAS

MEDŽIŲ (MEDIENOS) PUVINIŲ SUKĖLĖJŲ NUSTATYMAS IR APSAUGOS PRIEMONIŲ PARINKIMAS

MIKROSKOPAVIMO PASLAUGOS

MIKROORGANIZMŲ BIOLOGINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAI

AUGALŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ ATSPARUMO CHEMINIAMS IR BIOLOGINIAMS PREPARATAMS TYRIMAI

BIOKONTROLEI TINKAMŲ MIKROORGANIZMŲ PAIEŠKA IR (ARBA) PARINKIMAS

MIKROORGANIZMŲ KIEKYBINIS IR (ARBA) KOKYBINIS NUSTATYMAS

RIZOSFEROS MIKROORGANIZMŲ TYRIMAI

GAMTINĖS IR DIRBTINĖS KILMĖS GAMA SPINDUOLIŲ RADIONUKLIDŲ SAVITOJO AKTYVUMO APLINKOJE NUSTATYMAS

GAMTINĖS IR DIRBTINĖS KILMĖS BETA SPINDUOLIŲ RADIONUKLIDŲ (H-3, C-14 IR SR-90) SAVITOJO AKTYVUMO APLINKOJE NUSTATYMAS

ORGANINĖS IR KARBONATINĖS ANGLIES TURINČIŲ MEDŽIAGŲ (GAMTINIŲ IR DIRBTINIŲ) AMŽIAUS NUSTATYMAS RADIOANGLIES (C-14) METODU (LSC)

ORGANINĖS IR KARBONATINĖS ANGLIES TURINČIŲ MEDŽIAGŲ (GAMTINIŲ IR DIRBTINIŲ) ANGLIES IZOTOPŲ SANTYKIO (Δ13C) NUSTATYMAS LAZERIO ABSORBCIJOS METODU

PB-210 SAVITOJO AKTYVUMO NUSTATYMAS

ITIN ŽEMO TRIČIO (H-3) SAVITOJO AKTYVUMO NUSTATYMAS

BENDRAS AEROBINIŲ IR (AR) ANAEROBINIŲ MIKROORGANIZMŲ (MIKROSKOPINIŲ GRYBŲ, BAKTERIJŲ) SKAIČIAUS NUSTATYMAS DIRVOŽEMYJE, VANDENYJE, ORE, DARBO IR GYVENAMOJOJE APLINKOJE, PRAMONĖS ĮMONIŲ ŽALIAVOJE IR PAGAMINTOJE PRODUKCIJOJE

ĮVAIRIŲ GRUPIŲ MIKROORGANIZMŲ IŠSKYRIMAS: CELIULIOZĘ IR KITUS SUBSTRATUS SKAIDANTYS, RŪGŠTIS PRODUKUOJANTYS MIKROORGANIZMAI; AMONIFIKUOJANČIOS, MINERALINĮ AZOTĄ ASIMILIUOJANČIOS, ORGANOTROFINĖS, SULFATUS REDUKUOJANČIOS BAKTERIJOS, AKTINOBAKTERIJOS

MIKROSKOPINIŲ GRYBŲ IDENTIFIKAVIMAS FENOTIPINIAIS IR MOLEKULINIAIS METODAIS

KOKYBINIS MIKROORGANIZMŲ FERMENTINIO AKTYVUMO (CELIULIAZINIO, PROTEAZINIO, AMILAZINIO, LIPAZINIO, PEKTINAZINIO, FENOLOKSIDAZINIO) NUSTATYMAS

KIEKYBINIS MIKROORGANIZMŲ CELIULIAZINIO (ENDOGLIUKANAZINIO, Β-GLIUKOZIDAZINIO, CELIULOBIOHIDROLAZINIO) IR (AR) FENOLOKSIDAZINIO (LAKAZINIO, PEROKSIDAZINIO, TIROZINAZINIO) FERMENTINIO AKTYVUMO NUSTATYMAS

LIGNINO IR (AR) CELIULIOZĖS IR (AR) HEMICELIULIOZĖS KIEKIO NUSTATYMAS AUGALŲ ATLIEKOSE

MIKROORGANIZMŲ JAUTRUMO BIOCIDINEI MEDŽIAGAI NUSTATYMAS DIFUZIJOS Į AGARĄ IR (AR) MINIMALIOS INHIBUOJANČIOS KONCENTRACIJOS METODAIS

MEDIENOS ANTISEPTINĖS MEDŽIAGOS EFEKTYVUMO, APSAUGANT NUO PUVIMO IR (AR) MINKŠTOJO PUVINIO, NUSTATYMAS

ĮVAIRIOS SUDĖTIES NATŪRALIŲ IR SINTETINIŲ MEDŽIAGŲ ATSPARUMO MIKROBIOLOGINIAMS PAŽEIDIMAMS NUSTATYMAS

NAFTĄ OKSIDUOJANČIŲ MIKROORGANIZMŲ ATRANKA IR NAFTOS PRODUKTŲ UTILIZACIJOS PROCESŲ TYRIMAS GRUNTO SĄLYGOMIS

ĮVAIRIUS SUBSTRATUS SKAIDANČIŲ MIKROORGANIZMŲ AKTYVIŲ PADERMIŲ ATRANKA

MIKROORGANIZMŲ PALAIKYMAS ULTRAŽEMOJE TEMPERATŪROJE, SKYSTAME AZOTE, DŽIOVINANT ŠALTYJE (LIOFILIZUOJANT)

GYVENAMOSIOS IR DARBO APLINKOS UŽTERŠTUMO MIKROORGANIZMAIS ĮVERTINIMAS

VIDUTINĖS RAIŠKOS PALYDOVINIŲ NUOTRAUKŲ SPEKTRINĖ ANALIZĖ IR DEŠIFRAVIMAS, ŽEMĖS DANGOS KARTOGRAFAVIMAS IR KRAŠTOVAIZDŽIO STRUKTŪROS ANALIZĖ BEI ILGALAIKIŲ ŽEMĖS DANGOS POKYČIŲ TYRIMAI, TEMATINIŲ ŽEMĖLAPIŲ SUDARYMAS. EKOSISTEMOS ELEMENTŲ ERDVINĖS STRUKTŪROS, DINAMIKOS IR FUNKCINIŲ RYŠIŲ TYRIMAI, NAUDOJANT GIS METODUS

MIKROSATELITINIŲ DNR FRAGMENTŲ TYRIMAI, NAUDOJANT PAGAUSINTUS DNR FRAGMENTUS, IR DNR NUKLEORŪGŠČIŲ SEKŲ NUSTATYMAS (SEKOSKAITOS VYKDYMAS)

KARJERŲ ŽALIAVOS IR PRODUKCIJOS PETROGRAFINIAI TYRIMAI, SUPAPRASTINTA PETROGRAFINĖ ANALIZĖ PAGAL LST EN 932-3 IR KITUS STANDARTUS

GRUNTŲ GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS SIETŲ IR LAZERINIU METODAIS

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ ANALIZĖ

OLFAKTORIŠKAI AKTYVIŲ JUNGINIŲ VABZDŽIAMS NUSTATYMAS IR BIOLOGINIS JŲ ĮVERTINIMAS: ATRAKTANTŲ, REPELENTŲ, DETERGENTŲ NUSTATYMAS

MIKROSKOPINIAI TYRIMAI POLIARIZACINIU MIKROSKOPU NICON ECLIPSE 50I POL, STEREOSKOPINIU MIKROSKOPU NIKON SMZ1500 IR SKENUOJANČIU ELEKTRONINIU MIKROSKOPU (SEM) QUANTA 250 SU EDS ANALIZATORIUMI

PALEOMAGNETINIAI TYRIMAI KONTINENTŲ DREIFUI, UOLIENŲ AMŽIUI (STRATIGRAFIJAI) NUSTATYTI, EVOLIUCIJAI

KIEKYBINĖS IR KOKYBINĖS ANGLIAVANDENILIŲ IR DAUGIACIKLIŲ AROMATINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ SUDĖTIES BEI KITŲ LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ NUSTATYMAS

MAKRO- IR MIKROELEMENTINĖS ABIOTINĖS APLINKOS SUDĖTIES NUSTATYMAS

VANDENS SROVIŲ IR DEBITŲ MATAVIMAS NATŪRALIOSE IR DIRBTINĖSE VAGOSE

VANDENS LYGIO, TEMPERATŪROS IR ATMOSFEROS SLĖGIO AUTOMATINIS MATAVIMAS

BIOGENINIŲ IR ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIO VANDENYJE NUSTATYMAS

DEGUONIES KIEKIO, PH IR ELEKTROS LAIDŽIO VANDENYJE NUSTATYMAS

PAVIRŠINIŲ VANDENŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

DEZINFEKCINIŲ, BIOCIDINIŲ, FUNGICIDINIŲ, BAKTERICIDINIŲ MEDŽIAGŲ VEIKIMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS

VANDENS MIKROBIOLOGINIO UŽTERŠTUMO VERTINIMAS

MAISTO ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ MIKROBIOLOGINIO UŽTERŠTUMO VERTINIMAS

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKOS MIKROORGANIZMŲ IŠGYVENAMUMUI ĮVERTINIMAS

NANODALELIŲ PRIEŠBAKTERINIO IR PRIEŠGRYBINIO VEIKIMO VERTINIMAS

MEDŽIAGŲ ARBA VEIKSNIŲ PRIEŠVIRUSINIO POVEIKIO VERTINIMAS

MIKROBIOTOS METAGENOMINĖ ANALIZĖ

TRANSKRIPTOMINĖ ANALIZĖ

GENOTOKSIŠKUMO IR CITOTOKSIŠKUMO ANALIZĖ

DNR PAŽAIDŲ IR GYVYBINGUMO ANALIZĖ: VIENOS LĄSTELĖS GELIO ELEKTROFOREZĖ (KOMETŲ ANALIZĖ)

HEMATOLOGINĖ ANALIZĖ (LEUKOGRAMA IR KT.)

FERMENTO KATALAZĖS AKTYVUMO TYRIMAI

METALOTIONEINŲ KIEKIO TYRIMAI

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GENO-, CITO-, TOKSIŠKUMO EKSPERIMENTINIAI TYRIMAI

 

 

×