Termostatai ir kultivavimo


KLIMATINĖ KAMERA MEMMERT SU DIENOS / NAKTIES CIKLO, TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS PALAIKYMU

Dumblių, melsvabakterių grynoms kultūroms auginti ir palaikyti, eksperimentiniams tyrimams, modeliuojant aplinkos sąlygas.

DŽIOVINIMO SPINTA ED 23 (VWR/BINDER)

Mikroorganizmams kultivuoti ir augalams auginti.
Mikroorganizmais užkrėstiems augalams auginti kontroliuojamomis sąlygomis.
Mikroorganizmų inseravimo ir emendavimo įrangos komplekso dalis.

DŽIOVINIMO SPINTA ED 53 (VWR/BINDER)

Mikroorganizmams kultivuoti ir augalams auginti.
Mikroorganizmais užkrėstiems augalams auginti kontroliuojamomis sąlygomis.
Mikroorganizmų inseravimo ir emendavimo įrangos komplekso dalis.

TERMOSTATAS BD 115 (VWR/BINDER)

Mikroorganizmų kultivavimas ir augalų auginimas; mikroorganizmais užkrėstų augalų auginimas kontroliuojamomis sąlygomis. Mikroorganizmų inseravimo ir emendavimo įrangos komplekso dalis.

TERMOSTATAS SU ŠVIESOS REŽIMU I-30VL (PERCIVAL)

Mikroorganizmams kultivuoti ir augalams auginti.
Mikroorganizmais užkrėstiems augalams auginti kontroliuojamomis sąlygomis.
Mikroorganizmų inseravimo ir emendavimo įrangos komplekso dalis.

AUGALŲ AUGINIMO KAMERA FITOTRON SGC 120 (WEISS TECHNIK/UMWELTTECHNIK)

Mikroorganizmams kultivuoti ir augalams auginti.
Mikroorganizmais užkrėstiems augalams auginti kontroliuojamomis sąlygomis.

TERMOSTATAS INCUCELL

Mikroorganizmams kultivuoti.

TERMOSTATAS CO2CELL

Mikroorganizmams auginti anaerobinėmis sąlygomis.

TERMOSTATAS MEMMERT IPP 55

Mikroorganizmams kultivuoti.

TERMOSTATAS MEMMERT IN 160

Mikroorganizmams kultivuoti.

KLIMATINĖ KAMERA GROW 470

Mikroorganizmams auginti.

FITOTRONAS FITOTRON SGC120

Kontroliuojama aplinka įvairiems organizmams tirti.

4 ATŠAKŲ ARENOS TIPO OLFAKTOMETRAS SU ŠVARAUS ORO TIEKIMO SISTEMA

Kvapo šaltinio poveikiui (atraktyvumui, repelentiškumui) vabzdžių elgsenai nustatyti. Kvapo šaltiniu gali būti tiek gyva medžiaga (augalas, vabzdžiai), tiek susintetintos cheminės medžiagos.

VABZDŽIŲ AUGINIMO KAMBARIAI

Įvairiems vabzdžiams auginti mokslo tiriamaisiais tikslais.

VIVARIUMAS

Bandomiesiems gyvūnams (paukščiams) laikyti ir procedūroms atlikti (Direktyva 2010/63/ES).

TERMOSTATAS LOVIBOND ET 626-5

Mikroorganizmams auginti.

MINITERMOSTATAI

Biologinėms reakcijoms vykdyti, mėginiams inkubuoti kontroliuojamu temperatūriniu režimu.

KLIMATINĖ SPINTA BRONSON PGC-660

Vienodoms aplinkos sąlygoms užtikrinti, vykdant eksperimentus.

DŽIOVINIMO SPINTA MEMMERT 3414 M/2H

Mėginiams džiovinti.

RECIRKULIACINIS AUŠINTUVAS JULABO F250

Temperatūrai palaikyti nuo –10 arba 0 °C iki +40 °C (±0,5 °C stabilumas).

INKUBATORIUS ALL ROUND TOXKIT INCUBATOR

Kontroliuojamoms temperatūros ir apšvietimo sąlygoms palaikyti vėžiagyvių, dumblių, pirmuonių ir verpečių gyvybingumo testuose ir mikroorganizmams perinti.

×