Ekspertinės


PEDAGOGINĖ VEIKLA, KONSULTACIJOS (Augalų patologijos laboratorija)

VANDENS PAUKŠČIŲ IR JŪROS ŽINDUOLIŲ APSKAITOS JŪROJE IŠ LAIVŲ IR LĖKTUVŲ, TAIKANT STANDARTIZUOTAS APSKAITŲ METODIKAS. DUOMENŲ ANALIZĖ GIS METODAIS, GYVŪNŲ GAUSUMO IR PASISKIRSTYMO ANALIZĖ, APLINKOSAUGINIU POŽIŪRIU SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKA

ORNITOFAUNOS (PAUKŠČIŲ RŪŠINĖS ĮVAIROVĖS, GAUSUMO, PASISKIRSTYMO, SEZONINĖS DINAMIKOS) TYRIMAI ĮVAIRIOSE BUVEINĖSE, SKIRTI BIOLOGINEI ĮVAIROVEI IR POVEIKIUI APLINKAI VERTINTI

PAUKŠČIŲ JUDĖJIMO / PASISKIRSTYMO TYRIMAI (MIGRACIJOS, PERSKRIDIMAI, DISPERSIJA, BUVEINIŲ PASIRINKIMAS), TAIKANT MODERNIUS TELEMETRIJOS METODUS (RADIJO SIŲSTUVAI, PALYDOVINIAI SIŲSTUVAI, GPS SIŲSTUVAI)

PAUKŠČIŲ ŽALOS ŽEMĖS ŪKIUI IR AKVAKULTŪRAI VERTINIMAS – METODIKŲ PARINKIMAS, TYRIMŲ ATLIKIMAS, DUOMENŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS

GRYBŲ IR KERPIŲ IDENTIFIKAVIMAS

HERBARIUMO PAVYZDŽIŲ IDENTIFIKAVIMAS, INSERAVIMAS IR SAUGOJIMAS

TERITORIJŲ BOTANINĖS ĮVAIROVĖS (INDUOČIŲ AUGALŲ, SAMANŲ IR MAURABRAGAINIŲ) IR BUVEINIŲ TYRIMAI, BŪKLĖS IR VYSTYMOSI TENDENCIJŲ VERTINIMAS

ORGANIZMŲ (AUGALŲ, VABZDŽIŲ, MIKROORGANIZMŲ) KULTŪRŲ AUGINIMAS KONTROLIUOJAMOMIS APLINKOS SĄLYGOMIS

VABZDŽIŲ IDENTIFIKAVIMAS MOLEKULINIAIS METODAIS

KONSULTAVIMAS VAISTINIŲ AUGALŲ AUGINIMO KLAUSIMAIS

ETERINIŲ ALIEJŲ BANDINIŲ IŠSKYRIMAS

ŽINDUOLIŲ RŪŠINĖS SUDĖTIES IR GAUSUMO NUSTATYMAS, JŲ MITYBOS IR PATOGENŲ TYRIMAI

KANOPINIŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PASĖLIAMS IR DERLIUI VERTINIMAS

GYVŪNŲ ŽUVIMO KELIUOSE INTENSYVUMO ĮVERTINIMAS

ŽINDUOLIŲ POPULIACIJŲ VALDYMO PLANŲ PARENGIMAS IR JŲ SOCIOEKONOMINIS ĮVERTINIMAS

TAKSONŲ IDENTIFIKACIJA PAGAL GYVYBINĖS VEIKLOS PĖDSAKUS (MINAS), SAUSUS VABZDŽIUS, VABZDŽIUS MIRKINIUOSE

ĮVAIRIŲ MORFOLOGINIŲ STRUKTŪRŲ OBJEKTINIŲ MIKROPREPARATŲ GAMYBA, NAUDOJANT EUPAROLĮ KAIP FIKSATORIŲ

MORFOLOGINIŲ STRUKTŪRŲ MIKROPREPARAVIMO METODIKOS MOKYMAS (4 VAL. TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ DARBŲ)

MAŽŲJŲ GAUBTAGALVIŲ (NEPTICULIDAE) MINAVIMO GAUSUMO IR PAPLITIMO ĮVERTINIMAS KURIOJE NORS VIETOVĖJE PAGAL PUBLIKUOTĄ METODIKĄ (DIŠKUS, STONIS, 2012)

VIEŠŲ MOKSLO POPULIARINIMO PASKAITŲ SKAITYMAS VISUOMENEI, MOKSLEIVIAMS AR IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS ŠIOMIS TEMOMIS: ATOGRĄŽŲ BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ, TIRIAMOSIOS EKSPEDICIJOS ATOGRĄŽŲ KRAŠTUOSE, NAUJŲ RŪŠIŲ PAIEŠKOS, TYRIMO METODAI (Entomologijos laboratorija)

REKOMENDACIJŲ PATEIKIMAS KRAUJASIURBIŲ VABZDŽIŲ GAUSUMO REGULIAVIMO KLAUSIMAIS PAGAL VIETOVĖS APRAŠYMUS, NEVYKSTANT Į VIETOVĘ

DIRVOŽEMIO ĖMINIŲ PAĖMIMAS, MIKROARTROPODŲ IŠSKYRIMAS IR IDENTIFIKAVIMAS PAGAL STANDARTINES METODIKAS

NAUJŲ RŪŠIŲ REGISTRAVIMAS OFICIALIAME ZOOLOGIJOS NOMENKLATŪROS REGISTRE „ZOOBANK“

HELMINTŲ APIBŪDINIMAS, PAREMTAS MORFOLOGINIAIS IR KARIOLOGINIAIS DUOMENIMIS BEI DNR SEKŲ ANALIZE

KONSULTACIJOS IR MOKYMAI, SUSIJĘ SU PAUKŠČIŲ KRAUJO PARAZITAIS

VADOVAVIMAS BAIGIAMIESIEMS BAKALAURO IR MAGISTRO DARBAMS (P. B.Šivickio parazitologijos laboratorija)

REKOMENDACIJOS DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS ATKŪRIMO

REKOMENDACIJOS DĖL EKONOMIŠKAI SVARBIŲ MAKROBESTUBURIŲ POPULIACIJŲ VALDYMO

VANDENS MAKROBESTUBURIŲ IR PLANKTONO APIBŪDINIMAS IR ĮVAIROVĖS ĮVERTINIMAS

VIETINIŲ IR INVAZINIŲ VĖŽIAGYVIŲ VERTINIMAS VANDENS TELKINYJE

BIOŽYMENŲ TYRIMAI MOLIUSKUOSE EKSPERIMENTO IR LAUKO SĄLYGOMIS

BIOŽYMENŲ IR KITŲ PARAMETRŲ TYRIMAI ŽUVYSE EKSPERIMENTO IR LAUKO SĄLYGOMIS

VANDENS ORGANIZMŲ KARIOLOGINIAI TYRIMAI

EDUKACINĖ VEIKLA (Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorija)

TELEMETRINIAI ŽUVŲ TYRIMAI

RIEBALŲ KONCENTRACIJOS MĖGINIUOSE NUSTATYMO PASLAUGOS

ŽUVŲ AMŽIAUS IR AUGIMO NUSTATYMAS

ELEKTROŽŪKLĖS PASLAUGOS

MĖGINIŲ IR DUOMENŲ RINKIMAS TINKLAIS

MĖGINIŲ IR DUOMENŲ RINKIMAS ĮVAIRAUS TIPO GAUDYKLĖMIS

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI (Mikroorganizmams išskirti ir kultivuoti reikalingų terpių ir laboratorinių priemonių sterilizacija)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI (Bakterijų išskyrimas, auginimas, mikrobiotos suminės DNR išskyrimas)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI (Kultivuojamų mikroorganizmų auginimas, esant įvairioms temperatūroms: nuo 2 iki 40 °C)

GĖLAVANDENIŲ ŽUVŲ IKRŲ INKUBACIJA IR ŽUVŲ PAAUGINIMAS

DEZINFEKCINIŲ, BIOCIDINIŲ, FUNGICIDINIŲ, BAKTERICIDINIŲ MEDŽIAGŲ VEIKIMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (TRUMPALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (ISO 7346-1:1996; ISO 7346-2:1996; ISO 7346-3:1996)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (TRUMPALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL ISO 6341:2012)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (TRUMPALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL OECD 201, 2011)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO IR GAMTINIŲ VANDENŲ UŽTERŠTUMO LYGIO NUSTATYMAS (ILGALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL ISO 12890:1999; ISO 10229:1994)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO IR GAMTINIŲ VANDENŲ UŽTERŠTUMO LYGIO NUSTATYMAS (ILGALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL ISO 6341:2012)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TOKSIŠKUMO IR GAMTINIŲ VANDENŲ UŽTERŠTUMO LYGIO NUSTATYMAS (ILGALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL OECD 201, 2011)

NUOTEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, GAMTINIŲ VANDENŲ, DUGNO NUOSĖDŲ IR DIRVOŽEMIO TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (GREITASIS TYRIMAS) (PAGAL OECD 221, 2006)

DIRBTINAI AUGINAMŲ IR Į VANDENS TELKINIUS IŠLEIDŽIAMŲ ŽUVŲ FIZIOLOGINĖS BŪKLĖS IR JŲ AUGINIMO SĄLYGŲ VERTINIMAS

SUNKIŲJŲ METALŲ AKUMULIACIJOS ORGANIZMUOSE TYRIMAI

DIRBTINĖS IR GAMTINĖS KILMĖS ĮVAIRIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GALIMO POVEIKIO GĖLAVANDENIŲ ŽUVŲ MORFOLOGINIAMS, VYSTYMOSI, KARDIORESPIRATORINIAMS, HEMATOLOGINIAMS PARAMETRAMS, FERMENTŲ AKTYVUMO IR ELGSENOS POKYČIŲ NUSTATYMAS

FLUORESCENCINIŲ MEDŽIAGŲ APTIKIMAS IR REGISTRAVIMAS GĖLAVANDENIŲ ŽUVŲ (DANIO RERIO, ONCORHYNCHUS MYKISS, SALMO TRUTTA, SALMO SALAR IR KT.) KAULINIAME AUDINYJE

LST EN ISO 6341:2013. VANDENS KOKYBĖ. DAPHNIA MAGNA JUDRUMO SLOPINIMO NUSTATYMAS. ŪMINIO TOKSIŠKUMO TYRIMAS (ISO 6341:2012). GĖLO VANDENS ŪMINIO TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT DAFNIJŲ IMOBILIZACIJOS REAKCIJĄ

LST EN ISO 11348-3:2009 VANDENS MĖGINIŲ TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT SUBLIMUOTŲ (ISO 11348-3:2007) VIBRIO FISHERI BAKTERIJŲ ŠVYTĖJIMO SLOPINIMĄ

STANDARTINĖ DARBO PROCEDŪRA GTC-BI-HBL-07-2012. GĖLO VANDENS ŪMINIO TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT PIRMUONIŲ AUGIMO SLOPINIMĄ

STANDARTINĖ DARBO PROCEDŪRA GTC-BI-HBL-06-2012. GĖLO VANDENS ŪMINIO TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT VERPEČIŲ LETALUMO REAKCIJĄ

STANDARTINĖ DARBO PROCEDŪRA GTC-BI-HBL-04-2012. GĖLO VANDENS TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT KREVEČIŲ LETALUMO REAKCIJĄ

LST EN ISO 8692:2012. GĖLAVANDENIŲ VIENALĄSČIŲ ŽALIŲJŲ DUMBLIŲ AUGIMO SLOPINIMO TYRIMAS

STANDARTINĖ DARBO PROCEDŪRA GTC-BI_HBL_02-2012. GĖLO VANDENS TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT MENTURDUMBLIŲ LETALUMO REAKCIJĄ

MĖGINIŲ PARUOŠIMAS TOKSIŠKUMO TYRIMAMS

 

×